Natuurlijk werkt Café ’t Mandje mee aan deze app

Deze unieke Wallen-app zorgt ervoor dat de buurt leefbaarder wordt en echte verhalen worden doorgegeven. Geld is nodig om dit bij het publiek bekend te maken. Ga naar https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/141

Stadsdeel Centrum Amsterdam stelt € 200.000 beschikbaar voor projecten die de binnenstad leefbaar houden en de verbinding tussen buurtgenoten versterken. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen die hieraan bijdragen. Ze hebben 50 likes nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Stem op dit plan!